رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رهبران نهضت جنگل

از راست:«احسان الله خان»-«میرزا کوچک خان»- «خالو قربان»

رهبران نهضت جنگل که روزگاری در برابر دشمن، بازو به بازو ایستاده بودند، رفته رفته رو در روی هم قرار گرفتند و نهضتی را که مردم ایران بدان دل بسته بودند، به باد دادند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر