رفتن به محتوا رفتن به فوتر

واپسین روزهای شاهی!

نفر اول از راست«احمد شاه» در تهران- سال 1923 میلادی

نفر سوم از راست«رضاخان» است که در آن زمان، وزیر جنگ بود 

اشتراک گذاری

ارسال نظر