رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سپهسالار در رشت

این عکس منحصربفرد«سپهسالار تنکابنی»را در شهر رشت در نخستین روز تشکیل اردوی شمال نشان می دهد 

اشتراک گذاری

ارسال نظر