رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اول شکار پلنگی است که بعد از جلوس به اریکه سلطنت از شست مبارک، صید شده، در کوه معروف به«داش پلنگ»-1314 خانه زاد«ابراهیمخان»عکاسباشی 

اشتراک گذاری

ارسال نظر