رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«سرتیپ فضل الله زاهدی» در میان جمعی از ماموران حکومتی

«زاهدی» در سال 1332 عامل کودتای آمریکایی 28 مرداد شد و به درجه سپهبدی رسید

اشتراک گذاری

ارسال نظر