رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از راست:«سردار ظفر»-«امیرمفخم»

«خسروخان سردار ظفر»فرزند«حیسنقلیخان ایلخانی»در سال 1278 متولد شد. پدرش به مدت 30 سال، حاکم ایل بختیاری بود.«خسروخان» همراه با برادر بزرگترش«علیقلی خان سردار اسعد» به مشروطه خواهان پیوست و در زمان فتح تهران از فرماندهان ارشد سواران بختیاری مشروطه خواه بود. در آن ایام، پس از ورود«محمدعلی میرزا» به کشور،‌«نصیرخان سردار جنگ» به همراه«خسروخان سردار ظفر» مامور جبهه غرب شدند و تحت فرماندهی «عبدالحسین میرزا فرمانفرما» از پیشروی قوای«سالارالدوله» به پایتخت، جلوگیری کردند. «خسروخان» در طول حیاتش که مقارن با سلطنت چهار شاه از سلسله قاجاریه و نیز«رضاخان»بود، مناصب مختلفی را عهده دار شد.

«لطفعلی خان امیرمفخم» فرزند«امامقلی خان حاجی ایلخانی» بود. در روزهایی که اغلب خوانین بختیاری به مشروطه گرویده بودند،او همچنان به«محمدعلیشاه» وفادار ماند. در آستانه فتح تهران نیز، فرماندهی کل قشون دولتی طرفدار«محمدعلیشاه» را برعهده داشت، اما به زودی به اردوی مشروطه خواهان پیوست و در جنگ با«ارشدالدوله» و«سالارالدوله» از جمله فرماندهان قوای مشروطه شد.«لطفعلی خان امیرمفخم» در سال 1309 به ایلخانی بختیاری رسید و به مدت سه سال در این منصب باقی ماند. او مردی ادیب، هنردوست و تاریخدان بود. در جوانی، علاوه بر آموزش های رایج، بر ادبیات عرب، سطوح فقه، تفسیر و کلام نیز اشراف یافت.«فرخی یزدی»،«ملک الشعرای بهار» و«محمد مصدق» از جمله افراد صاحب نامی بودند که با وی حشر و نشر داشتند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.