رفتن به محتوا رفتن به فوتر

منع خرید و فروش غلام و کنیز

حکم فرمان‌ فرما به «ابراهیم خان سرتیپ»، نایب الحکومه بلوچستان و بلوکات بم و نرماشیر

در خصوص منع خرید و فروش اشخاص رعیت به اسم غلام و کنیز- ۱۲۹۶ هجری قمری

هو

مهر: فرمان فرما – حکم والا شد آنکه مقرب الخاقان «ابراهیم خان سرتیپ» و نایب الحکومه بلوچستان و بلوکات بم نرماشیر مفتخر شد و اقرار نموده اند از قراری که به عرض حضور کارگزاران سرکار والا رسانیدند، در آن صفحات اشخاصی رعیت را به عنوان بیع و شرا در … به اسم غلام و کنیز خرید و فروش می نمایند و این فقره منافی شریعت غرا و خلاف رای کارگزاران والاست. لهذا به آن مقرب الخاقان امر و مقرر می فرمائیم که به موجب این ملفوفه رقم مطاعه از کدخدا و ریش سفیدان و طوایف ایلات و عمال و نواب و مباشرین جزء و کلّیه التزام مضبوطی بگیرد که من بعد رعیت را احدی خرید و فروش ننماید و بالمره این شیوه را متروک دارید و آنچه در سنوات قبل کسی زرخرید داشته باشد، داد ستد آن را مزاحم نباشند. مدلول این حکم را از این تاریخ به بعد باید رعایت و مجری دارند و در عهده شناسند. فی شهر رجب المرجب ۱۲۹۶

این کار قبیح را چنان متروک سازید و مراقبت کامل نموده و قدغن شدید کنید که در دنیا دیگر این اسم برده نشود. اگر من بعد بشنوم که باز مرتکب شده اید، سیاست خواهم کرد نه مواخذه و این شخص را حکماً به سیاست (گوشمالی) می رسانم.

سند و خوانش: از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.