رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مکتوب خصوصی سالارالدوله به میرزا ابوالمکارم

مکتوب خصوصی«سالارالدوله» فرزند«مظفرالدین شاه» به «حاج میرزا ابوالمکارم زنجانی»

جناب مستطاب شریعتمدارعمده المجتهدین« حاجی میرزا ابوالمکارم»سلمه الله تعالی

انشاالله حالات شریفه، مقرون به صحت و سلامتی است. به مقتضای مودت قلبی که نسبت به جناب مستطاب عالی دارم، در این وقت که«جناب حاجی مشیرالممالک»پیشکار مالیه برحسب ضرورت به چاپاری عزیمت داشت، لازم شد که بدین مختصر از سلامتی جنابعالی، مستفسر آمده، محبت مخصوص خودم را که مقتضی مراتب و مقامات عالیه جناب مستطاب عالی است، اظهار دارم. یقین است که در مواقع مخصوصه پس از دعای ذات اقدس اعلی، ارواحنا فداه، مرا هم از دعای خیر، فراموش نخواهید فرمود و همواره مطالب و مقاصد خودتان را اظهار داشته و از سلامت حالات خودتان مرا قرین مسرت خواهید داشت. زیاده زحمتی ندارم.

سالارالدوله

اشتراک گذاری

ارسال نظر