رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه تاریخی ستارخان و باقرخان

نامه تاریخی«ستارخان» و«باقرخان»به«عضدالملک»نایب السلطنه

آنچه که در این نامه مطرح شده، درخواست تبعید کسانی است که با اغراض شخصی درصدد تنزل دادن استقلال مملکت هستند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.