رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه رضاخان در مورد قلع و قمع جنگلیان

نامه ای از«رضاخان» خطاب به«محمدقلی خان امیرپنجه» در مورد قلع و قمع جنگلیان به هر نحو ممکن

[شیر و خورشید ایستاده با شمشیر]تاریخ۱۰ برج عقرب تخاقوی ئیل

دیویزیون قزاق

اعلیحضرت قویشوکت اقدس همایونی شاهنشاهی ضمیمه: ندارد

اداره: ارکان حرب

قسمت: کابینه خیلی فوری

نمره:۱۳۷

جناب«محمدقلی خان میرپنج» رئیس کل قوای فرونت(پیشقراول قزاق)

نظر به اینکه ممکن است دشمن تمام قوای خود را به طرف ماسوله متمرکز داده و قوای«سرهنگ شیخ لنسکی» را در فشار قرار داده باشند، لهذا لازم است شما حتماً به آن طرف قوائی فرستاده و یک قسمت از دشمن را متوجه به خود نمائید که نتوانند به قوای ماسوله فشار وارد بیاورند و حتماً با قوای«سرهنگ شیخ لنسکی» ارتباط پیدا کرده از وضعیت آنها مستحضر شوید.

و نیز از قرارِ راپرت های واصله، دستجات مسلح دشمن در جنگ های پراکنده و متفرق هستند لازم است شما دانرر(اردو)های صد نفری به اطراف فرستاده، تمام آن نواحی را از وجود دشمن پاک کنید و سعی نمائید محل و مأوای«میرزا کوچک» را معلوم نمائید که خود مشارالیه یا کشته یا زنده، دستگیر گردد.

در هر حال این نکته را در نظر داشته باشید که ما باید تمام نفرات مسلح دشمن را یا دستگیریا معدوم نمائیم که غائله گیلان خاتمه یافته و قلع ماده فساد از این صفحه بشود.[امضاء]

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.