رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«مظفرالدین شاه» و «حکیم الملک»

وزیر دربار«مظفرالدین شاه» و عموی«ابراهیم حکیمی»و نخست وزیر سال های بعد.«حکیم الملک»در سفر فرنگ با دستگیر کردن ضارب شاه که قصد کشتن او را داشت، جان شاه را نجات داد. 

اشتراک گذاری

ارسال نظر