رفتن به محتوا رفتن به فوتر

هیات رییسه مجلس

هیات رییسه مجلس شورای ملی-1329

از راست:«حاجی میرزا رضاخان» منشی-«معاضدالملک» منشی-«عبدالحمیدخان ثقفی متین السلطنه»نایب رییس-«ذکاءالملک»رییس-«حاجی سیدنصرالله»نایب رییس-«میرزا مرتضی قلیخان»منشی-«میرزا ابراهیم خان»منشی.

اشتراک گذاری

ارسال نظر