رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ولیعهد شنل بر دوش

«محمدحسن میرزا»

«محمدحسن میرزا» آخرین ولیعهد سلسله قاجاریه و سومین فرزند ذکور«محمدعلی شاه» در سال 1279 در تبریز متولد شد. مادرش«ملکه جهان»دختر«کامران میرزا»ی نایب السلطنه بود. در استبداد صغیر چندی نزد پدرش در باغشاه اقامت داشت تا سرانجام پس از فتح تهران توسط مجاهدین گیلانی و بختیاری در معیت پدر و مادرش به کاخ تابستانی سفارت روس واقع در زرگنده شمیران پناهنده شدند. پس از خلع«محمدعلی شاه»، «محمدحسن میرزا» به ولیعهدی انتخاب شد. در کودتای 1299«محمدحسن میرزا» در تهران اقامت داشت. وقتی از ورود نیروی قزاق استحضار یافت، شبانه از کاخ گلستان به فرح آباد گریخت تا در پناه برادرش جان خویش را حفظ کند.

در اواسط حکومت«سیدضیاءالدین»روابط«احمدشاه» با وی تیره شد و«سیدضیاءالدین» به این فکر افتاد که موجبات سقوط«احمدشاه» را فراهم نماید و در عوض«محمدحسن میرزا»ی ولیعهد را به شاهی بنشاند. ولی قبل از آنکه اقدام مثبتی به عمل آید،«سیدضیاء»از رییس الوزرایی، خلع و به خارج از ایران تبعید شد. چند روز بعد نیز«محمدحسن میرزا» ظاهراً برای معالجه عازم اروپا گردید و رییس الوزرا اعلامیه ای در این مورد صادر نمود، ولی همه جا سخن از تبعید ولیعهد بود.

«محمدحسن میرزا» در سال 1321 در سن 42 سالگی در بغداد درگذشت. او پس از اخراج از ایران هیچ گونه اموال منقولی با خود نبرد، یعنی اجازه داده نشد که اثاثیه شخصی خود را همراه داشته باشد. از اینرو مادام که حیات داشت،‌هزینه زندگی وی و فرزندانش توسط«ملکه جهان» پرداخت می شد. ولیعهد اسبق ایران در عمر کوتاه خود یک زن عقدی و پنج زن صیغه ای اختیار کرد. در هجده سالگی با«مهین بانو» دختر«ملک منصور میرزا شعاع السلطنه»(دختر عمویش) ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. در زمانی که«محمدحسن میرزا» وفات یافت، طبق خبر منتشر شده در روزنامه تایمز، کلیه مایملک او اعم از لباس و نقدینه و لوازم زندگی مجموعاً 500 لیره بود.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر