رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نفر وسط:«کامران میرزا»در 9 سالگی با همبازی هایش

«ناصرالدین شاه»این عکس را در سال 1282 هجری قمری گرفت

اشتراک گذاری

ارسال نظر