رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گروپ قزاقان خراسان

گروپ صدنفر سوار جدید قزاق خراسان که به توسط«محمدصادق خان» به ترتیب گرفته شد. عکاس مخصوص اعلیحضرت قدرقدرت شاهنشاهی ارواحنا فداه، دارالخلافه ناصری، خانه زاد«عبدالله قاجار»

اشتراک گذاری

ارسال نظر