رفتن به محتوا رفتن به فوتر

من یوسیپ تیتو هستم

تیتو به قضاوت‌های مختلفی که درباره او می‌شد، بی‌اعتنا بود و به بی‌طرفی، اعتقاد و ایمان داشت. بارها گفته‌بود که من یوسیپ تیتو هستم اما شما مرا به هر عنوانی که می‌خواهید بنامید. من در مدت عمرم با نام‌های زیادی نامیده شده‌ام.

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100