رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نظر تیتو درباره جنگ‌های انتقام‌جویانه

تیتو گفت: من معتقدم جنگ انتقام‌جویانه از سازمان دهی دولت و توسعه مستقیم اجتماعی، آسان‌تر است، چراکه اینها موضوعاتی پیچیده هستند.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100