رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تیتو در حال آشپزی!

جنگاوری که در جنگ‌جهانی‌دوم به همراه چریک‌های تحت فرمانش سپاه سرکوبگر آلمان نازی را با موفقیت تا پیروزی نهایی هدایت می‌کرد، در خانه خود مانند یک خدمتکار ساده مشغول آشپزی است.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100