رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تیتو و حیوانات خانگی اش

تیتو با حیوانات خود مهربان است. او گاهی با آنان دیدار می کند و در خانه کنار دریایش در بریونی، مجموعه ای از حیوانات را دارد. علاوه بر خرس، پرندگان استوایی، سیاه گوش و راسو نیز از جمله حیواناتی هستند که او از آنها نگهداری می کند.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100